Regulamin świadczenia usług sklepu Monocerus.pl

Użytkownik składający zamówienie powinien zapoznać się z poniższym regulaminem

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Właścicielem sklepu internetowego Monocerus.pl jest Orzełek.it Rafał Orzełek (adres siedziby oraz do korespondencji: 42-100 Kłobuck, ul. Wojska Polskiego 15). Działalność gospodarcza jest zarejestrowana pod numerem identyfikacji podatkowej NIP 5741882651, Regon: 385285808. Telefon kontaktowy:791-466-633, adres poczty elektronicznej: sklep@monocerus.pl
Link do wpisu w bazie CEIDG

2. Każdy produkt oferowany w sklepie pochodzi z legalnego źródła, jest fabrycznie nowy i jest wolny od wad fabrycznych i prawnych.

§ 2 Składanie zamówień

1. Ceny towarów znajdujących się w sklepie są cenami brutto i podane są w polskich złotych. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.

2. Zamówienia mogą być składane za pośrednictwem formularza na stronie sklepu po wcześniejszej rejestracji na stronie Monocerus.pl/logowanie.

3. Zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

4. Aby zamówienie złożone za pośrednictwem sklepu zostało zrealizowane prawidłowo, niezbędne jest właściwe wypełnienie formularza zamówienia oraz podanie danych niezbędnych do dokonania przesyłki zamówionego towaru.

5. Po złożeniu przez klienta zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia.

6. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty za zamówiony towar oraz koszty transportu na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia lub wybrania przesyłki za pobraniem.

7. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem Monocerus.pl wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę użytkownika.

8. Serwis działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Forefox, Google Chrome bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce.

9. Zakupiony przez Klienta towar jest zarezerwowany dla niego przez 5 dni roboczych. Po tym terminie zamówienie zostaje anulowane.

§ 3 Koszty i termin wysyłki

1. Przesyłka wysyłana jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Sklep poinformuje klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

2. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym produkcie na stronach serwisu. Przy wyborze opcji płatności "przelew" lub "płatność przelewem online" do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).

3. Koszty przesyłki pokrywa nabywca. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności. Klient może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link "Koszty dostawy".

§ 4 Płatności

1. Każda transakcja potwierdzana jest paragonem lub fakturą VAT.

2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych, przelewem na konto bankowe sklepu lub za pobraniem.

3. Klient ponosi koszty związane z realizacją płatności elektronicznej.

§ 5 Procedura reklamacji i zwrotu

1. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych zawierać powinna niezbędne do jej rozpatrzenia dane (imię i nazwisko zamawiającego, oraz opis przedmiotu reklamacji.)

2. Sklep ma 14 dni na rozpatrzenie reklamacji, jeżeli zostanie ona uznana, to Klient zostanie o tym powiadomiony i poproszony o wskazanie numeru konta bankowego, na które zostanie zwrócona kwota za reklamowany towar powiększona o koszty przesyłki.

3. Klient, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 14 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny). Termin ten jest terminem zawitym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia.

4. W przypadku skorzystania z uprawnienia wzmiankowanego w punkcie 3 niniejszego paragrafu, Klient odsyła towar na własny koszt (może to być najtańsza rejestrowana przesyłka odpowiednio zabezpieczona przed uszkodzeniem) w stanie kompletnym, bez śladów użytkowania (towar, pudełko, instrukcje oraz paragon) i dołączyć do towaru wydrukowane lub przepisane i uzupełnione oświadczenie, którego wzór można pobrać pod tym linkiem OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU UMOWY

§ 6 Zwrot pieniędzy

Zwroty pieniędzy realizowane są przez sklep przelewem bankowym na konto podane przez Klienta po uprzednim oddaniu zakupionego towaru według wcześniejszych ustaleń.

§ 7 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest właściciel sklepu internetowego Monocerus.pl (Orzełek.it Rafał Orzełek, z siedzibą w Kłobucku (42-100). przy ulicy Wojska Polskiego 15. Działalność gospodarcza jest zarejestrowana pod numerem identyfikacji podatkowej NIP 5741882651, Regon: 385285808. Telefon kontaktowy:791-466-633, adres poczty elektronicznej: sklep@monocerus.pl). Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych i ich ochrony zawarte są w Polityce Prywatności.

§ 8 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy polskiego prawa, w tym Kodeksu Cywilnego.

2. Data opublikowania regulaminu 21.02.2020 r.